Formulir.:PR/ADAK/01/11

 

TATA TERTIB PESERTA UJIAN

SIPENMARU DIKNAKES POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I

TAHUN AKADEMIK 2014/2015

 

1. Sebelum ujian dimulai :

a. Peserta ujian harus membawa Kartu Ujian dan apabila tidak membawa atau hilang peserta ujian harus melapor kepada panitia ujian sebelum ujian dimulai.

b. Peserta harus hadir ditempat ujian 30 menit sebelum ujian dimulai.

c. Peserta ujian yang datang terlambat tidak diberi perpanjangan waktu dalam penyelesaian ujian.

d. Peserta tidak dibenarkan memasuki ruangan ujian sebelum diizinkan oleh pengawas.

e. Setiap peserta ujian harus membawa papan pengalas menulis, alat tulis menulis berupa pulpen hitam, pensil 2B, penghapus dan tidak diperbolehkan pinjam-meminjam alat tulis.

f. Buku, kertas, diktat, catatan dan sejenisnya tidak boleh dibawa masuk ke ruangan ujian.

g. Peserta tidak diperkenankan membawa telpon genggam/HP ke dalam ruang ujian.

 

2. Selama ujian berlangsung :

a. Setiap peserta ujian wajib mengisi dan menandatangani daftar hadir ujian.

b. Peserta ujian harus memeriksa kelengkapan naskah ujian dan memberi nama pada soal ujian.

c. Menanyakan kepada pengawas ujian tentang kelengkapan dan ketidakjelasan naskah ujian.

d. Peserta ujian tidak diperkenankan :

•  Memindahkan kertas ujian yang telah disediakan ke meja teman.

•  Mengerjakan ujian pada kertas lain selain yang telah disediakan.

•  Tukar menukar kertas / soal ujian dengan peserta lainnya.

•  Bercakap – cakap, berbisik – bisik atau saling memberi isyarat.

•  Membantu peserta lain untuk mengerjakan soal ujian.

•  Mengerjakan ujian sebelum pengawas menyatakan ujian dimulai.

e. Segala sesuatu yang tidak jelas seperti pengetikan atau tulisan yang kurang jelas hanya boleh ditanyakan kepada pengawas ujian.

f. Peserta ujian tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian selama ujian berlangsung, kecuali atas izin pengawas.

g. Sebelum meninggalkan tempat ujian, setiap peserta wajib memeriksa kembali apakah nama serta nomor  ujian peserta sudah ditulis.

 

3. Setelah ujian selesai :

Setelah waktu ujian selesai seluruh peserta ujian harus meninggalkan ruangan secara tertib.

 

4. Peserta ujian yang melanggar tata tertib selama ujian berlangsung dan sudah   mendapat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali akan dikenakan sanksi yaitu pembatalan ujian dan dikeluarkan dari ruang ujian (dianggap tidak mengikuti ujian).

 

 

 

Jakarta, 22 Februari 2014

Ketua Panitia Ujian Sipenmaru

Politeknik Kesehatan Kemenkes  Jakarta I 

 

ttd

 

 

Drg. Dwi Priharti, M.Kes

NIP. 196111301987032001  

June 06, 2014

© 2012 - 2013 Powered By Poltekkes Jakarta I

Scroll To Top